Klepacki, B., i A. Walejewska. „Historia Powstania I Wykorzystanie Internetu”. Ekonomika I Organizacja Logistyki, t. 2, nr 3, październik 2017, s. 37-48, doi:10.22630/EIOL.2017.2.3.24.