[1]
J. Rut i M. Bartoszuk, „Pozyskiwanie, przekazywanie i zarządzanie danymi w praktyce przemysłowej w erze cyfrowej”, eiol, t. 6, nr 4, s. 83–99, grudz. 2021.