Zych-Lewandowska, M. i Majewski, J. (2022) „Kierunki rozwoju krajowego systemu transportowego a polityka klimatyczna”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 7(1), s. 99–110. doi: 10.22630/EIOL.2022.7.1.8.