Malaga-Toboła, U., Pawlarczyk, R., Kwaśniewski, D. i Kuboń, M. (2022) „Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw na przykładzie hurtowni spożywczej”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 7(1), s. 63–74. doi: 10.22630/EIOL.2022.7.1.5.