Masłowski, D. (2021) „Wdrażanie rozwiązań w smart city na przykładzie Opola”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 6(4), s. 91–81. doi: 10.22630/EIOL.2021.6.4.29.