Rut, J. i Bartoszuk, M. (2021) „Pozyskiwanie, przekazywanie i zarządzanie danymi w praktyce przemysłowej w erze cyfrowej”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 6(4), s. 83–99. doi: 10.22630/EIOL.2021.6.4.30.