Kaczmar, I., Borusiewicz, A., Kuboń, M. i Żuchowski, I. (2021) „Zajmowanie miejsc parkingowych jako przykład problemu modelowania zasobów współdzielonych”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 6(4), s. 35–48. doi: 10.22630/EIOL.2021.6.4.27.