Duda, S. i Korczak, A. (2021) „Cyfrowy list przewozowy e-CMR – wartość dodana dla zaangażowanych partnerów w łańcuchu dostaw”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 6(4), s. 5–19. doi: 10.22630/EIOL.2021.6.4.25.