Zamachowski, P. i Rokicki, T. (2017) „Rozwój kontenerowych przeładunków morskich w Polsce (na przykładzie DCT Gdańsk i BCT w Gdyni)”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1(4), s. 91–100. doi: 10.22630/EIOL.2016.1.4.39.