Wysokiński, M. i Lengiewicz, K. (2016) „Jakość logistycznej obsługi klienta w firmie Poczta Polska S.A. w opinii klientów”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1(3), s. 81–95. doi: 10.22630/EIOL.2016.1.3.28.