Zarczuk, J. i Klepacki, B. (2021) „Ślad węglowy w sektorze rolno-spożywczym i konsumpcji żywności”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 6(2), s. 73–82. doi: 10.22630/EIOL.2021.6.2.14.