Klepacki, B. i Koper, M. (2018) „Stan i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2(4), s. 5–19. doi: 10.22630/EIOL.2017.2.4.31.