Tłuczak, A. (2017) „Rola oraz regionalne zróżnicowanie infrastruktury transportowej w procesach przewozu surowców rolnych i produktów rolno-spożywczych”, Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2(2), s. 91–98. doi: 10.22630/EIOL.2017.2.2.18.