Wicki, Ludwik. 2020. „Wpływ wdrożenia Systemu WMS Na produktywność Pracy. Przypadek Trzech magazynów Dystrybucyjnych”. Ekonomika I Organizacja Logistyki 5 (3):77-91. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.23.