Zych-Lewandowska, Maria, i Jakub Majewski. 2022. „Kierunki Rozwoju Krajowego Systemu Transportowego a Polityka Klimatyczna”. Ekonomika I Organizacja Logistyki 7 (1):99-110. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.8.