Duda, Sandra, i Anna Korczak. 2021. „Cyfrowy List Przewozowy E-CMR – wartość Dodana Dla zaangażowanych partnerów W łańcuchu Dostaw”. Ekonomika I Organizacja Logistyki 6 (4):5-19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.25.