Jałowiecki, Piotr. 2020. „Oszacowanie Poziomu Zaawansowania systemów Logistycznych W Polskim przemyśle spożywczym”. Ekonomika I Organizacja Logistyki 4 (4):61-73. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.33.