Klepacki, Bogdan, i Angelika Walejewska. 2017. „Historia Powstania I Wykorzystanie Internetu”. Ekonomika I Organizacja Logistyki 2 (3):37-48. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.3.24.