Wicki, L. (2020). Wpływ wdrożenia systemu WMS na produktywność pracy. Przypadek trzech magazynów dystrybucyjnych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(3), 77–91. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.23