Zych-Lewandowska, M., & Majewski, J. (2022). Kierunki rozwoju krajowego systemu transportowego a polityka klimatyczna. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(1), 99–110. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.8