Malaga-Toboła, U., Pawlarczyk, R., Kwaśniewski, D., & Kuboń, M. (2022). Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw na przykładzie hurtowni spożywczej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(1), 63–74. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.5