Rut, J., & Ostafil, M. (2021). Łańcuch wartości w erze cyfrowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 101–112. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.31