Masłowski, D. (2021). Wdrażanie rozwiązań w smart city na przykładzie Opola. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 91–81. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.29