Rut, J., & Bartoszuk, M. (2021). Pozyskiwanie, przekazywanie i zarządzanie danymi w praktyce przemysłowej w erze cyfrowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 83–99. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.30