Król, A., & Rokicki, T. (2021). Telematyka w zarządzaniu flotą samochodową. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 49–57. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.28