Kaczmar, I., Borusiewicz, A., Kuboń, M., & Żuchowski, I. (2021). Zajmowanie miejsc parkingowych jako przykład problemu modelowania zasobów współdzielonych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 35–48. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.27