Giera, J., Kulińska, E., & Mac, M. (2021). Narzędzia wykorzystywane w inteligentnych systemach transportowych w logistyce miejskiej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 21–33. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.26