Duda, S., & Korczak, A. (2021). Cyfrowy list przewozowy e-CMR – wartość dodana dla zaangażowanych partnerów w łańcuchu dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(4), 5–19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.4.25