Zielińska, A. (2021). Analiza ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 65–79. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.23