Zamachowski, P., & Rokicki, T. (2017). Rozwój kontenerowych przeładunków morskich w Polsce (na przykładzie DCT Gdańsk i BCT w Gdyni). Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(4), 91–100. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.4.39