Wysokiński, M., & Lengiewicz, K. (2016). Jakość logistycznej obsługi klienta w firmie Poczta Polska S.A. w opinii klientów. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(3), 81–95. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.3.28