Zarczuk, J., & Klepacki, B. (2021). Ślad węglowy w sektorze rolno-spożywczym i konsumpcji żywności. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 73–82. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.14