Jałowiecki, P. (2020). Oszacowanie poziomu zaawansowania systemów logistycznych w polskim przemyśle spożywczym. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 61–73. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.33