Klepacki, B., & Koper, M. (2018). Stan i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(4), 5–19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.4.31