Węgrowski, K., & Rokicki, T. (2017). Organizacja procesu spedycji samochodów. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(3), 93–102. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.3.29