Szymańska, E., & Korbiń, J. (2017). Przepływ towarów na wybranej platformie logistycznej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 77–89. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.17