(1)
Wicki, L. Wpływ wdrożenia Systemu WMS Na produktywność Pracy. Przypadek Trzech magazynów Dystrybucyjnych. eiol 2020, 5, 77-91.