(1)
Zych-Lewandowska, M.; Majewski, J. Kierunki Rozwoju Krajowego Systemu Transportowego a Polityka Klimatyczna. eiol 2022, 7, 99-110.