(1)
Duda, S.; Korczak, A. Cyfrowy List Przewozowy E-CMR – wartość Dodana Dla zaangażowanych partnerów W łańcuchu Dostaw. eiol 2021, 6, 5-19.