(1)
Klepacki, B.; Koper, M. Stan I Kierunki Rozwoju Infrastruktury Drogowej W Polsce. eiol 2018, 2, 5-19.