(1)
Baran, J.; Małachowska, A. Uwarunkowania I Zmiany Funkcjonowania łańcucha Dostaw Na Rynku owoców W Polsce. eiol 2017, 2, 17-31.